Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), sáng 18/11, các đoàn đại biểu đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã đến dự và chung vui ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018 tại các khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn huyện.

 

Đ/c Hoàng Văn Thắng – Phó bí thư Huyện ủy

chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết tại xóm 2 xã Kim Mỹ

 

Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến dự và chung vui ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm 2 xã Kim Mỹ; Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến dự và chung vui ngày hội tại khu dân cư xóm 2 xã Kim Đông; Đoàn do đồng chí Bùi Thị Thúy – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm trưởng đoàn đến dự và chung vui ngày hội tại khu dân cư xóm 5 xã Quang Thiện; Đoàn do đồng chí Trần Quyết Thắng – TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm trưởng đoàn đến dự và chung vui tại khu dân cư xóm 2 xã Yên Lộc.

 

Đ/c Hoàng Văn Phương – Phó chủ tịch UBND huyện

chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết tại xóm 2 xã Kim Đông

 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ban công tác Mặt trận cùng các tổ chức thành viên các khu dân cư đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Tạo điều kiện cho các gia đình được vay vốn phát triển sản xuất; vận động con em xa quê đóng góp công sức, tiền của xây dựng quê hương, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể quan tâm triển khai và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều hộ gia đình tình nguyện hiến đất xây nhà văn hóa, làm đường giao thông. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ, duy trì các công trình lịch sử văn hoá. Công tác khuyến học, khuyến tài trong nhân dân và các hộ gia đình được đẩy mạnh…

 

Khối 3 thị trấn Bình Minh biểu dương gia đình tiêu biểu nhân ngày Đại đoàn kết

 

Khu dân cư xóm 2 xã Kim Mỹ biểu dương gia đình tiêu biểu nhân ngày Đại đoàn kết

 

Tại mỗi nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện vui mừng phấn khởi, ghi nhận, biểu dương các khu dân cư  đã tổ chức chu đáo, thiết thực ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Đánh giá cao những kết quả mà các khu dân cư đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Nông thôn mới, các đồng chí mong muốn cán bộ, nhân dân ở các khu dân cư  tiếp tục đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no; đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng huyện Kim Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện