Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị K 21E

Chiều 20/8, Huyện ủy Kim Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 68 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K 21E hệ không tập trung khóa 2016 - 2018.
 
Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy đánh giá cao nỗ lực và kết quả trong quá trình học của các học viên, đồng chí Phó Bí thư cũng yêu cầu: Sau khóa học mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập; vận dụng tốt những kiến thức đã được học vào thực tế giải quyết công việc hằng ngày, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Lễ bế giảng
 
Tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính gồm 68 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Trong thời gian 20 tháng, các học viên đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; một số nội dung cơ bản về kinh tế, văn hóa, đối ngoại và các lĩnh vực của đời sống xã hội…
 
Đây sẽ là cơ sở giúp học viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức cán bộ tại cơ quan, đơn vị.
 
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
 
Trong suốt quá trình học tập với sự nhiệt tình của giảng viên, sự nỗ lực cố gắng học tập của bản thân học viên; 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ học viên đạt khá giỏi chiếm gần 90%, đây là lớp có tỷ lệ học viên đạt tỷ lệ khá, giỏi cao nhất từ trước đến nay.
 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện