Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K22D

Chiều 24/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung K22D, khóa 2017 – 2019.

 

Dự lớp bế giảng có đồng chí Phạm Thị Thủy, TUV, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh; đồng chí Mai Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Thúy, TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện cùng 69 học viên của lớp học.

 

Đồng chí Phạm Thị Thủy, TUV, Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh và đồng chí Mai Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc

 

Bắt đầu khai giảng từ tháng 8/2017, sau gần 2 năm, các học viên tham gia lớp học đã được học tập, nghiên cứu các phần học: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ địa phương, nghiên cứu thực tế cuối khóa và thi tốt nghiệp, viết khóa luận tốt nghiệp...

 

Kết quả, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 29 học viên được xếp loại Giỏi, chiếm 42%, 35 học viên xếp loại Khá, chiếm 50,7% và 5 học viên xếp loại Trung Bình. 7 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện vinh dự được Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen.

 

Phát biểu tại lễ bế giảng, Lãnh đạo trường chính trị tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy Kim Sơn ghi nhận, chúc mừng kết quả mà các học viên lớp K22D đã nỗ lực đạt được, đồng thời yêu cầu các học viên, sau khóa học cần vận dụng, sáng tạo những kiến thức lý luận chính trị-hành chính đã được nhà trường trang bị vào thực tiễn một cách khoa học; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.

 

Vân Anh

Học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K22D