Hôm nay, Thứ sáu ngày 14/08/2020

Tin tức trong Huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban công tác 9 tháng

Chiều 02/10, Ban thường vụ Huyện ủy  tổ chức hội nghị thường kỳ để cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2019 của Huyện ủy; Dự thảo thông báo kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” đối với Đảng ủy xã Kim Đông và đồng chí Phó Bí thư  đảng ủy – chủ tịch UBND xã Kim Đông, đảng ủy Thị trấn Phát Diệm và đồng chí Phó Bí đảng ủy – chủ tịch UBND Thị trấn Phát Diệm; Dự thảo thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đối với Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư đảng ủy – chủ tịch UBND xã, đồng chí Đảng ủy viên – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã: Chất Bình, Yên Mật, Kim Chính, Lai Thành, Cồn Thoi, Kim Hải; Xem xét giải thể chi bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện và chuyển giao đảng viên về Chi bộ Trung tâm y tế huyện Kim Sơn; Xét kết nạp đảng viên, công nhận chính thực cho đảng viên dự bị, cho đảng viên ra khỏi Đảng và Công tác tổ chức cán bộ.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2019 của Huyện ủy, các đại biểu thống nhất đánh giá: 9 tháng năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, huyện Kim Sơn đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao, tiến hành thường xuyên. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ được duy trì. Thu ngân sách 9 tháng ước đạt 337.822 triệu đồng, đạt 132% dự toán HĐND huyện giao. Giá trị CN – TTCN ước đạt 1.342.930 triệu đồng (tăng 9,1% so với cùng kỹ năm ngoái). Hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19,655 triệu USD. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung, làm rõ kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện; công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, xây dựng NTM, việc sáp nhập các xã: Xuân Thiện, Chính Tâm và Yên Mật...Đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2019, trong đó tập trung lãnh đạo sửa đổi, bổ sung, triển khai thực hiện đề án sáp nhập Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện, Đài truyền thanh huyện, Nhà thiếu nhi huyện. Quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng cầu và đường giao thông xóm 4, xóm 5 xã Yên Mật xuống trung tâm xã Như Hòa sau khi sáp nhập; Công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019; Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

 

Kết luận nội dung này, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà cần tập trung thực hiện đó là:

 

Về công tác xây dựng Đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng 50% Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn cấp ủy các xã, thị trấn và xây dựng phương án rà soát kiện toàn cấp ủy của huyện. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tập trung hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các xã: Xuân Thiện, Chính Tâm, Yên Mật, Như Hòa, Kim Chính; Bổ sung, hoàn chỉnh Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp cấp huyện (Đài truyền thanh huyện, Trung tâm VHTTTT, Nhà thiếu nhi huyện) báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy: Khẩn trương tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, xử lý, kết thúc các vụ việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật (nếu có), đặc biệt là ở một số cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác cán bộ.

 

UBMTTQ và các đoàn thể nghiên cứu, thống nhất hướng thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/MTTW-DĐ, ngày 15/8/2019 của Đảng đoàn MTTQVN về lựa chọn, bồi dưỡng quản lý, sử dụng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo.

 

Về công tác chính quyền: Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Tăng cường kiểm soát tiến độ công việc thực hiện thực thi công vụ; rà soát các công việc còn tồn đọng theo các văn bản chỉ đạo, kết luận của Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy, các ý kiến kiến nghị của cử tri để có biện pháp giải quyết.

 

Về công tác nội chính: Công an huyện tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung vào đối tượng học sinh đi xe máy, xe điện và một số đối tượng khác. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện phối hợp  tuyên truyền, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

 

Lực lượng quân sự Chuẩn bị tốt nội dung, các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; xem xét, xử lý ngay các trường hợp vi phạm ở các bước đầu tiên.

 

Về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án đã có chủ trương, tiến độ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu giãn dân cư mới xã Lưu Phương (khu vực đặc thù 39 ha); có biện pháp quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng tại khu đặc thù 39ha theo đúng quy hoạch. Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, có giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Rà soát lại các kết luận, thông báo, chương trình, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các dự án, kế hoạch sử dụng đất cần phải thông qua kỳ họp HĐND cuối năm, báo cáo với Ban Thường vụ trước khi trình HĐND huyện.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện