Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Chiều 29/7/2019tại trụ sở UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

 


Quang cảnh Hội nghị

 

Dự hội nghị có đ/c Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trị hội nghị; Đ/c Bùi Thị Phương Anh - Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đ/c Bùi Thị Phương Anh - Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch NHCSXH huyện báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Sơn 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Kim Sơn  tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn đến  thời điểm 30/6/2019 đạt 503.076 triệu đồng, tăng40.656 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó:  Nguồn vốn trung ương là: 425.049 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 84,5% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là: 13.040 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,6%, tăng 700 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó: Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh: 12.690 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so năm 2018; Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện: 350 triệu đồng, tăng 200 triệu đồng so với năm 2018.

 

Nguồn vốn huy động đạt: 64.987 triệu đồng chiếm tỷ trọng 12,9% tổng nguồn vốn, tăng 11.204 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó: Huy động của các tổ chức và cá nhân: 54.269 triệu đồng, tăng 9.498 triệu đồng so năm 2018, hoàn thành 98,2% kế hoạch năm;  Huy động thông qua tổ TK&VV là 10.718 triệu đồng, tăng 1.706 triệu đồng so với năm 2018, số dư bình quân 828.000đ/hộ.

 

Về dư nợ: Tổng dư nợ đến 30/6/2019 là: 499.949 triệu đồng/13.485hộ, tăng so với 31/12/2018 là: 40.738 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt8,87% (bình quân 37,1 triệu đồng/1 hộ). Dư nợ tăng tập trung vào các chương trình cho vay sản xuất kinh doanh, chương trình hộ mới thoát nghèo tăng 22.879 triệu đồng, chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tăng 8.433 triệu đồng, chương trình hộ cận nghèo tăng 4.654 triệu đồng, chương trình hộ nghèo tăng 1.513 triệu đồng, chương trình giải quyết việc làm tăng 1.000 triệu đồng, chương trình NSVSMT tăng 9.960 triệu đồng và chương trình có dư nợ giảm chương trình HSSV giảm 7.080 triệu đồng do không có đối tượng vay vốn.

 

Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến thời điểm 30/6/2019 là 1.579 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,32% tổng dư nợ, giảm 117 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,05%  so với  31/12/2018.

 

Về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của xã, thị trấn: Căn cứ hướng dẫn của Tổng giám đốc NHCSXH tại văn bản số 3988/NHCS-TDNN ngày 12/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng cấp xã. Đến thời điểm 30/6/2019, có 21/27 xã xếp loại tốt và 5/27 xã xếp loại khá và 1/27 xã xếp loại trung bình.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện./.

 

Ngân hàng CSXH huyện