Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Ban Công tác mặt trấn xóm 8 – xã Chất Bình: Phát huy hiệu quả hoạt động, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian qua, Ban Công tác mặt trận xóm 8 – xã Chất Bình đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

Xóm 8 nằm ở trung tâm xã Chất Bình có 216 hộ với trên 600 nhân khẩu, chi bộ đảng gồm 33 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chất Bình về phát triển kinh tế - xã hội, Ban Công tác Mặt trận xóm 8 gồm 11 đồng chí đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể xây dựng các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình địa phương để đăng ký cam kết và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện.

 

Trao đổi với ông Hoàng Văn Toán - Bí thư  chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận xóm 8 được biết: Thông qua nhiều hình thức, nhất là các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận xóm 8 đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nên nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Với các tiểu ban tuyên truyền được thành lập, vận dụng phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, “mưa dầm thấm lâu”, việc tuyên truyền đã giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới.

 

Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân. Năm 2017, cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Chất Bình, nhân dân xóm 8 đã tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất, nâng cấp ngõ xóm với tổng nguồn vốn huy động trên 365 triệu đồng, xây dựng nhà văn hóa xóm có diện tích 139m2 ; bê tông hóa 3 đường dong với tổng chiều dài trên 2 km. Đến nay, 80% hộ gia đình có nhà kiên cố, cao tầng, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 của xóm 8 giảm còn 2%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo toàn xã 5,2%.

 

Nhà văn hóa xóm 8 xã Chất Bình được xây dựng trên diện tích 139m2

 

Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư xóm 8, Ban Công tác Mặt trận  đã phối hợp với chính quyền, các chi hội đoàn thể ở khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa; giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái, xây dựng thôn xóm bình yên, các hộ trong xóm đều phấn đấu để đạt được tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”.  Hiện, xóm 8 có 95 % gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ của người dân.

 

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,“Tương thân, tương ái”, Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm 8 đã phối hợp với các chi hội tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa và an sinh xã hội” đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng được thường xuyên quan tâm và có nhiều tiến bộ đáng kể. Đến nay, 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Tổ tự quản bảo vệ môi trường của khu dân cư được duy trì, đường thôn xóm phong quang, sạch đẹp.

 

Các tuyến đường của xóm đều được bê tông hóa

 

Mặt khác, Tổ hòa giải của khu dân cư cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẩn kịp thời. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được nhân dân tham gia tích cực. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi.

 

Từ những kết quả trên cho thấy, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở xóm 8, xã Chất Bình đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương và đưa xã Chất Bình đạt chuẩn NTM cuối năm 2018. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện.