Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 17/01, Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện họp, đánh giá hoạt động của Trang năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp

 

Trang Thông tin điện tử huyện đã thực hiện được chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống, tờ báo điện tử của huyện, duy trì có hiệu quả việc cập nhật thông tin. Thông tin từng bước được đổi mới, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần không nhỏ vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Ngoài việc duy trì 14 mục, năm 2019, Trang thông tin điện tử huyện đã đăng mới các chuyên mục theo sự kiện chính trị của đất nước, địa phương như: Tìm hiểu Luật an ninh mạng, kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng CSVN... Kịp thời niêm yết các danh mục thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vào truy cập, khai thác thông tin, góp phần đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính của đơn vị. Trên phần giao diện có liên kết với Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, cổng Thông tin điện tử Chính phủ, phần mềm quản lý văn bản điện tử, phần mềm dịch vụ công trực tuyến và liên kết nhiều website khác giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm.

 

Trong năm, trang TTĐT huyện đã cập nhật 61 văn bản chỉ đạo, trên 700 tin, bài phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền huyện, phản ánh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ANQP, gương người tốt việc tốt…. Số lượt người truy cập đến hết năm 2019 đạt  trên 145.000 lượt người, số lượt người thường xuyên truy cập đạt từ 14-20 lượt người...

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện yêu cầu thành viên trong Ban Biên tập tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang. Chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, dữ liệu trên Trang, đảm bảo tính thời sự, đa dạng, phong phú. Tăng cường phản ảnh hoạt động của các cơ quan, địa phương, cá nhân trong các phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị tăng cường sự phối hợp, đăng tải kịp thời, đầy đủ các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng nổi bật của địa phương trên trang TTĐT huyện. Cơ quan chuyên môn tham mưu phát triển nội dung, cải tiến giao diện, thay đổi liên kết để thời gian tới Trang TTĐT huyện đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền đến với nhân dân.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng