Sản phẩm phát thanh

Diễn văn Khai mạc Kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện khóa XIX