Sản phẩm phát thanh

Diễn văn Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX