Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

90% thôn, xóm, khổi, phố của huyện có nhà văn hóa

Đến nay, 268/298 thôn, xóm, khối, phố của huyện đã có nhà văn hóa, chiếm tỷ lệ 90%. Kim Sơn phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ có thêm 8 nhà văn hóa được thẩm định và đưa vào sử dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

 

Nhà văn hóa xóm 7 xã Lưu Phương được xây dựng khang trang, là địa điểm sinh hoạt, hội họp của nhân dân trong xóm

 

Có thể thấy, cùng với các thiết chế văn hóa khác, nhà văn hóa thôn, xóm, khối phố hiện nay đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng, là một trong những tiêu chí không thể thiếu trên lộ trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Có nhà văn hóa, việc sinh hoạt tập thể ở các thôn, xóm trong toàn huyện được thuận lợi. Người dân có nơi hội họp, học tập, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là nơi vui chơi, giải trí của các cháu thiếu nhi vào những ngày lễ tết, hội hè; là địa điểm tổ chức các cuộc thi, các buổi tuyên truyền phục vụ những ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng ở xóm làng, khu phố. Thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tạo mối đoàn kết trong xây dựng cuộc sống mới, làm tiền đề cho việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết TW 5 (khóa VIII).

 

                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện