Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

394 chi bộ cơ sở hoàn thành đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến ngày 4/3, Đảng bộ huyện đã có 394/459 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2022, đạt tỷ lệ 86%. Trong đó có 13 đảng bộ xã, thị trấn đã hoàn thành việc đại hội chi bộ. Và có 22/25 chi bộ công an xã được thành lập mới.

Đại hội chi bộ Phố Phú Vinh, Thị trấn Phát Diệm nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Để đại hội chi bộ diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng bộ các xã, thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nội dung và công tác nhân sự. Do vậy, nhìn chung đại hội các chi bộ diễn ra trang trọng theo đúng qui trình, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng điều lệ Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ Đảng. Tại đại hội, chi bộ đã tiến hành Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đáng chú ý, công tác nhân sự và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được các đơn vị thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy là những đảng viên trẻ, có năng lực, có uy tín trong chi bộ.

 

Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo kế hoạch, các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn sẽ hoàn thành đại hội xong trong tháng 3/2020.

 

                                                                 Tin, ảnh: Tiến Hải