Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

133 đảng viên được trao huy hiệu đảng đợt 3/2/2020

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, (3/2/1930 – 3/2/2020), các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng và trao huy hiệu đảng cho những đảng viên đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 

Theo đó trong đợt này, toàn huyện có 133 đảng viên được vinh dự trao tặng huy hiệu đảng từ 30 năm đến 70 năm tuổi đảng. Trong đó, đảng viên 70 năm tuổi đảng 3 đồng chí, đảng viên 65 năm tuổi đảng 01 đồng chí, đảng viên 60 năm tuổi đảng 14 đồng chí, đảng viên 55 năm tuổi đảng 16 đồng chí, đảng viên 50 năm tuổi đảng 21 đồng chí, đảng viên 45 năm tuổi đảng 20 đồng chí, đảng viên 40 năm tuổi đảng 49 đồng chí, đảng viên 30 năm tuổi đảng 9 đồng chí. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm tôn vinh những đảng viên có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Đồng chí Đinh Trọng Soạn – TVHU, Trưởng Công an huyện trao huy hiệu đảng cho đảng viên 30 năm tuổi đảng ở Đảng bộ xã Kim Mỹ

Đồng chí Trần Quyết Thắng – TVHU, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy trao huy hiệu đảng cho đảng viên ở Đảng bộ xã Đồng Hướng

 

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là dấu mốc có ý nghĩa lớn lao trên con đường phấn đấu, trưởng thành và cống hiến của các đồng chí đảng viên; là niềm vinh dự, là động lực để các đảng viên tiếp tục nêu gương sáng, giữ gìn, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của người đảng viên; tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

                                                                                    Mai Hoa