Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

127.755.000 đồng phòng chống dịch Covid 19

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19; Ủy ban MTTQ VN huyện Kim Sơn  phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết để chiến thắng đại dịch Covid - 19

 

Được triển khai từ  27/3/2020, tính đến  8/4/2020, toàn huyện  có 41 đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ với số tiền 127.755.000 đồng. Tiêu biểu như Cán bộ, nhân dân thị trấn Phát Diệm: 30.000.000đ, nhân dân xã Lưu Phương 17.000.000đ, xã Chất Bình 13.500.000đ, trường THCS Đồng Hướng 5.000.000đ; Phòng Tài nguyên môi trường huyện: 3.000.000đ. Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Huy Tùng 3.000.000đ, Xí nghiệp tư nhân Cói Năng Động: 3.000.000đ, gia đình ông Nguyễn Văn Công – phố Thượng Kiệm, TT Phát Diệm: 1. 000.000đ và nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khác.

 

                                                                        Ngọc Đăng